• pambisan malaki.jpg

Welcome to Barangay Pambisan Malaki Official Website!

 

 

Vision

Isang Malaya at progresibong barangay na nagtataguyod ng mga prinsipyo at alituntunin ng wastong mamamahala upang maipamalas at maisulong ang katapatan at tungkulin ng mga namumuno at kawani ng barangay at makapagtaguyod ng mga karapatang hakbang sa pagkakaroon ng transparency sa mga transaksyon ng barangay at mamamayan.

 

Mission

 

Mapaunlad ang Barangay na tapat nagbibigay ng serbisyong pambarangay sa pamamagitan ng matuwid o tama na sistema, epektibong pamumuhay at pampublikong imprastraktura, may malasakit sa kalikasan, may pagmamahal at pang unawa sa kapwa at higit sa lahat ay may takot sa POONG MAYKAPAL.

Login Form