• pambisan malaki.jpg

Welcome to Barangay Pambisan Malaki Official Website!

 

 

Vision

Isang Malaya at progresibong barangay na nagtataguyod ng mga prinsipyo at alituntunin ng wastong mamamahala upang maipamalas at maisulong ang katapatan at tungkulin ng mga namumuno at kawani ng barangay at makapagtaguyod ng mga karapatang hakbang sa pagkakaroon ng transparency sa mga transaksyon ng barangay at mamamayan.

 

Mission

 

Masigasig na pagpapatupad ng mga kautusan at pagkakaroon ng transparency, kakayahan at kasanayan sa pagbibigay ng serbisyosa barangay.

Login Form